اوقات شرعی به افق آبادان

اوقات شرعی به افق آبادان

اوقات شرعی به افق آبادان امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح آبادان ساعت 03:39:05
  • طلوع آفتاب آبادان ساعت 05:16:09
  • اذان ظهر آبادان ساعت 12:19:44
  • غروب آفتاب آبادان ساعت 19:22:04
  • اذان مغرب آبادان ساعت 19:40:27
  • نیمه شب شرعی آبادان ساعت 23:30:35
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق آبادان
اوقات شرعی کامل به افق آبادان تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق آبادان03:39:05
طلوع آفتاب به افق آبادان05:16:09
اذان ظهر به افق آبادان12:19:44
غروب آفتاب به افق آبادان19:22:04
اذان مغرب به افق آبادان19:40:27
نیمه شب شرعی به افق آبادان23:30:35

اذان صبح به افق آبادان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق آبادان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:39:05 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق آبادان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق آبادان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:39:05 می‌باشد.

اذان ظهر به افق آبادان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق آبادان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:39:05 است.

غروب آفتاب به افق آبادان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق آبادان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:39:05 است.

اذان مغرب به افق آبادان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق آبادان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:39:05 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق آبادان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق آبادان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:39:05 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق آبادان چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی آبادان بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا