اوقات شرعی به افق آبیک

اوقات شرعی به افق آبیک

اوقات شرعی به افق آبیک امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح آبیک ساعت 03:03:03
  • طلوع آفتاب آبیک ساعت 04:53:36
  • اذان ظهر آبیک ساعت 12:13:08
  • غروب آفتاب آبیک ساعت 19:31:24
  • اذان مغرب آبیک ساعت 19:51:39
  • نیمه شب شرعی آبیک ساعت 23:17:14
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق آبیک
اوقات شرعی کامل به افق آبیک تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق آبیک03:03:03
طلوع آفتاب به افق آبیک04:53:36
اذان ظهر به افق آبیک12:13:08
غروب آفتاب به افق آبیک19:31:24
اذان مغرب به افق آبیک19:51:39
نیمه شب شرعی به افق آبیک23:17:14

اذان صبح به افق آبیک در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق آبیک امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:03:03 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق آبیک در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق آبیک امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:03:03 می‌باشد.

اذان ظهر به افق آبیک در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق آبیک امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:03:03 است.

غروب آفتاب به افق آبیک در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق آبیک امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:03:03 است.

اذان مغرب به افق آبیک در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق آبیک امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:03:03 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق آبیک در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق آبیک امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:03:03 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق آبیک چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی آبیک بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا