اوقات شرعی به افق آذرشهر

اوقات شرعی به افق آذرشهر

اوقات شرعی به افق آذرشهر امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح آذرشهر ساعت 03:10:01
  • طلوع آفتاب آذرشهر ساعت 05:05:07
  • اذان ظهر آذرشهر ساعت 12:29:05
  • غروب آفتاب آذرشهر ساعت 19:51:48
  • اذان مغرب آذرشهر ساعت 20:12:37
  • نیمه شب شرعی آذرشهر ساعت 23:30:55
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق آذرشهر
اوقات شرعی کامل به افق آذرشهر تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق آذرشهر03:10:01
طلوع آفتاب به افق آذرشهر05:05:07
اذان ظهر به افق آذرشهر12:29:05
غروب آفتاب به افق آذرشهر19:51:48
اذان مغرب به افق آذرشهر20:12:37
نیمه شب شرعی به افق آذرشهر23:30:55

اذان صبح به افق آذرشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق آذرشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:10:01 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق آذرشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق آذرشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:10:01 می‌باشد.

اذان ظهر به افق آذرشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق آذرشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:10:01 است.

غروب آفتاب به افق آذرشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق آذرشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:10:01 است.

اذان مغرب به افق آذرشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق آذرشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:10:01 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق آذرشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق آذرشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:10:01 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق آذرشهر چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی آذرشهر بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا