اوقات شرعی به افق آزادشهر

اوقات شرعی به افق آزادشهر

اوقات شرعی به افق آزادشهر امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح آزادشهر ساعت 02:37:41
  • طلوع آفتاب آزادشهر ساعت 04:30:34
  • اذان ظهر آزادشهر ساعت 11:52:25
  • غروب آفتاب آزادشهر ساعت 19:13:00
  • اذان مغرب آزادشهر ساعت 19:33:32
  • نیمه شب شرعی آزادشهر ساعت 22:55:21
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق آزادشهر
اوقات شرعی کامل به افق آزادشهر تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق آزادشهر02:37:41
طلوع آفتاب به افق آزادشهر04:30:34
اذان ظهر به افق آزادشهر11:52:25
غروب آفتاب به افق آزادشهر19:13:00
اذان مغرب به افق آزادشهر19:33:32
نیمه شب شرعی به افق آزادشهر22:55:21

اذان صبح به افق آزادشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق آزادشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:37:41 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق آزادشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق آزادشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:37:41 می‌باشد.

اذان ظهر به افق آزادشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق آزادشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:37:41 است.

غروب آفتاب به افق آزادشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق آزادشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:37:41 است.

اذان مغرب به افق آزادشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق آزادشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:37:41 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق آزادشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق آزادشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:37:41 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق آزادشهر چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی آزادشهر بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا