اوقات شرعی به افق آستارا

اوقات شرعی به افق آستارا

اوقات شرعی به افق آستارا امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح آستارا ساعت 02:54:32
  • طلوع آفتاب آستارا ساعت 04:51:50
  • اذان ظهر آستارا ساعت 12:17:46
  • غروب آفتاب آستارا ساعت 19:42:27
  • اذان مغرب آستارا ساعت 20:03:32
  • نیمه شب شرعی آستارا ساعت 23:18:30
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق آستارا
اوقات شرعی کامل به افق آستارا تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق آستارا02:54:32
طلوع آفتاب به افق آستارا04:51:50
اذان ظهر به افق آستارا12:17:46
غروب آفتاب به افق آستارا19:42:27
اذان مغرب به افق آستارا20:03:32
نیمه شب شرعی به افق آستارا23:18:30

اذان صبح به افق آستارا در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق آستارا امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:54:32 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق آستارا در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق آستارا امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:54:32 می‌باشد.

اذان ظهر به افق آستارا در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق آستارا امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:54:32 است.

غروب آفتاب به افق آستارا در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق آستارا امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:54:32 است.

اذان مغرب به افق آستارا در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق آستارا امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:54:32 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق آستارا در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق آستارا امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:54:32 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق آستارا چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی آستارا بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا