اوقات شرعی به افق آستانه اشرفیه

اوقات شرعی به افق آستانه اشرفیه

اوقات شرعی به افق آستانه اشرفیه امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح آستانه اشرفیه ساعت 02:57:36
  • طلوع آفتاب آستانه اشرفیه ساعت 04:51:02
  • اذان ظهر آستانه اشرفیه ساعت 12:13:25
  • غروب آفتاب آستانه اشرفیه ساعت 19:34:32
  • اذان مغرب آستانه اشرفیه ساعت 19:55:08
  • نیمه شب شرعی آستانه اشرفیه ساعت 23:16:04
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق آستانه اشرفیه
اوقات شرعی کامل به افق آستانه اشرفیه تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق آستانه اشرفیه02:57:36
طلوع آفتاب به افق آستانه اشرفیه04:51:02
اذان ظهر به افق آستانه اشرفیه12:13:25
غروب آفتاب به افق آستانه اشرفیه19:34:32
اذان مغرب به افق آستانه اشرفیه19:55:08
نیمه شب شرعی به افق آستانه اشرفیه23:16:04

اذان صبح به افق آستانه اشرفیه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق آستانه اشرفیه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:57:36 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق آستانه اشرفیه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق آستانه اشرفیه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:57:36 می‌باشد.

اذان ظهر به افق آستانه اشرفیه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق آستانه اشرفیه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:57:36 است.

غروب آفتاب به افق آستانه اشرفیه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق آستانه اشرفیه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:57:36 است.

اذان مغرب به افق آستانه اشرفیه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق آستانه اشرفیه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:57:36 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق آستانه اشرفیه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق آستانه اشرفیه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:57:36 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق آستانه اشرفیه چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی آستانه اشرفیه بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا