اوقات شرعی به افق آمل

اوقات شرعی به افق آمل

اوقات شرعی به افق آمل امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح آمل ساعت 02:52:42
  • طلوع آفتاب آمل ساعت 04:43:41
  • اذان ظهر آمل ساعت 12:03:39
  • غروب آفتاب آمل ساعت 19:22:22
  • اذان مغرب آمل ساعت 19:42:39
  • نیمه شب شرعی آمل ساعت 23:07:32
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق آمل
اوقات شرعی کامل به افق آمل تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق آمل02:52:42
طلوع آفتاب به افق آمل04:43:41
اذان ظهر به افق آمل12:03:39
غروب آفتاب به افق آمل19:22:22
اذان مغرب به افق آمل19:42:39
نیمه شب شرعی به افق آمل23:07:32

اذان صبح به افق آمل در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق آمل امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:52:42 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق آمل در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق آمل امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:52:42 می‌باشد.

اذان ظهر به افق آمل در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق آمل امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:52:42 است.

غروب آفتاب به افق آمل در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق آمل امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:52:42 است.

اذان مغرب به افق آمل در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق آمل امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:52:42 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق آمل در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق آمل امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:52:42 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق آمل چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی آمل بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا