اوقات شرعی به افق ابهر

اوقات شرعی به افق ابهر

اوقات شرعی به افق ابهر امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح ابهر ساعت 03:07:15
  • طلوع آفتاب ابهر ساعت 04:57:20
  • اذان ظهر ابهر ساعت 12:16:25
  • غروب آفتاب ابهر ساعت 19:34:14
  • اذان مغرب ابهر ساعت 19:54:24
  • نیمه شب شرعی ابهر ساعت 23:20:45
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق ابهر
اوقات شرعی کامل به افق ابهر تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق ابهر03:07:15
طلوع آفتاب به افق ابهر04:57:20
اذان ظهر به افق ابهر12:16:25
غروب آفتاب به افق ابهر19:34:14
اذان مغرب به افق ابهر19:54:24
نیمه شب شرعی به افق ابهر23:20:45

اذان صبح به افق ابهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق ابهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:15 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق ابهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق ابهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:15 می‌باشد.

اذان ظهر به افق ابهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق ابهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:15 است.

غروب آفتاب به افق ابهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق ابهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:15 است.

اذان مغرب به افق ابهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق ابهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:15 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق ابهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق ابهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:15 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق ابهر چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی ابهر بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا