اوقات شرعی به افق ابوموسی

اوقات شرعی به افق ابوموسی

اوقات شرعی به افق ابوموسی امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح ابوموسی ساعت 03:29:09
  • طلوع آفتاب ابوموسی ساعت 04:59:33
  • اذان ظهر ابوموسی ساعت 11:52:50
  • غروب آفتاب ابوموسی ساعت 18:44:54
  • اذان مغرب ابوموسی ساعت 19:02:18
  • نیمه شب شرعی ابوموسی ساعت 23:07:02
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق ابوموسی
اوقات شرعی کامل به افق ابوموسی تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق ابوموسی03:29:09
طلوع آفتاب به افق ابوموسی04:59:33
اذان ظهر به افق ابوموسی11:52:50
غروب آفتاب به افق ابوموسی18:44:54
اذان مغرب به افق ابوموسی19:02:18
نیمه شب شرعی به افق ابوموسی23:07:02

اذان صبح به افق ابوموسی در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق ابوموسی امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:29:09 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق ابوموسی در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق ابوموسی امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:29:09 می‌باشد.

اذان ظهر به افق ابوموسی در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق ابوموسی امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:29:09 است.

غروب آفتاب به افق ابوموسی در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق ابوموسی امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:29:09 است.

اذان مغرب به افق ابوموسی در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق ابوموسی امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:29:09 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق ابوموسی در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق ابوموسی امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:29:09 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق ابوموسی چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی ابوموسی بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا