اوقات شرعی به افق اراک

اوقات شرعی به افق اراک

اوقات شرعی به افق اراک امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح اراک ساعت 03:16:20
  • طلوع آفتاب اراک ساعت 05:01:09
  • اذان ظهر اراک ساعت 12:14:30
  • غروب آفتاب اراک ساعت 19:26:35
  • اذان مغرب اراک ساعت 19:46:04
  • نیمه شب شرعی اراک ساعت 23:21:28
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق اراک
اوقات شرعی کامل به افق اراک تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق اراک03:16:20
طلوع آفتاب به افق اراک05:01:09
اذان ظهر به افق اراک12:14:30
غروب آفتاب به افق اراک19:26:35
اذان مغرب به افق اراک19:46:04
نیمه شب شرعی به افق اراک23:21:28

اذان صبح به افق اراک در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق اراک امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:16:20 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق اراک در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق اراک امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:16:20 می‌باشد.

اذان ظهر به افق اراک در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق اراک امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:16:20 است.

غروب آفتاب به افق اراک در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق اراک امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:16:20 است.

اذان مغرب به افق اراک در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق اراک امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:16:20 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق اراک در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق اراک امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:16:20 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق اراک چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی اراک بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا