اوقات شرعی به افق اردبیل

اوقات شرعی به افق اردبیل

اوقات شرعی به افق اردبیل امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح اردبیل ساعت 02:56:52
  • طلوع آفتاب اردبیل ساعت 04:53:38
  • اذان ظهر اردبیل ساعت 12:19:09
  • غروب آفتاب اردبیل ساعت 19:43:29
  • اذان مغرب اردبیل ساعت 20:04:30
  • نیمه شب شرعی اردبیل ساعت 23:20:11
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق اردبیل
اوقات شرعی کامل به افق اردبیل تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق اردبیل02:56:52
طلوع آفتاب به افق اردبیل04:53:38
اذان ظهر به افق اردبیل12:19:09
غروب آفتاب به افق اردبیل19:43:29
اذان مغرب به افق اردبیل20:04:30
نیمه شب شرعی به افق اردبیل23:20:11

اذان صبح به افق اردبیل در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق اردبیل امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:56:52 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق اردبیل در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق اردبیل امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:56:52 می‌باشد.

اذان ظهر به افق اردبیل در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق اردبیل امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:56:52 است.

غروب آفتاب به افق اردبیل در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق اردبیل امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:56:52 است.

اذان مغرب به افق اردبیل در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق اردبیل امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:56:52 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق اردبیل در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق اردبیل امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:56:52 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق اردبیل چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی اردبیل بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا