اوقات شرعی به افق اردستان

اوقات شرعی به افق اردستان

اوقات شرعی به افق اردستان امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح اردستان ساعت 03:09:03
  • طلوع آفتاب اردستان ساعت 04:52:16
  • اذان ظهر اردستان ساعت 12:03:44
  • غروب آفتاب اردستان ساعت 19:13:57
  • اذان مغرب اردستان ساعت 19:33:12
  • نیمه شب شرعی اردستان ساعت 23:11:30
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق اردستان
اوقات شرعی کامل به افق اردستان تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق اردستان03:09:03
طلوع آفتاب به افق اردستان04:52:16
اذان ظهر به افق اردستان12:03:44
غروب آفتاب به افق اردستان19:13:57
اذان مغرب به افق اردستان19:33:12
نیمه شب شرعی به افق اردستان23:11:30

اذان صبح به افق اردستان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق اردستان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:09:03 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق اردستان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق اردستان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:09:03 می‌باشد.

اذان ظهر به افق اردستان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق اردستان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:09:03 است.

غروب آفتاب به افق اردستان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق اردستان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:09:03 است.

اذان مغرب به افق اردستان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق اردستان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:09:03 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق اردستان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق اردستان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:09:03 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق اردستان چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی اردستان بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا