اوقات شرعی به افق اردل

اوقات شرعی به افق اردل

اوقات شرعی به افق اردل امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح اردل ساعت 03:22:25
  • طلوع آفتاب اردل ساعت 05:02:41
  • اذان ظهر اردل ساعت 12:10:32
  • غروب آفتاب اردل ساعت 19:17:08
  • اذان مغرب اردل ساعت 19:35:58
  • نیمه شب شرعی اردل ساعت 23:19:47
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق اردل
اوقات شرعی کامل به افق اردل تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق اردل03:22:25
طلوع آفتاب به افق اردل05:02:41
اذان ظهر به افق اردل12:10:32
غروب آفتاب به افق اردل19:17:08
اذان مغرب به افق اردل19:35:58
نیمه شب شرعی به افق اردل23:19:47

اذان صبح به افق اردل در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق اردل امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:22:25 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق اردل در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق اردل امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:22:25 می‌باشد.

اذان ظهر به افق اردل در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق اردل امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:22:25 است.

غروب آفتاب به افق اردل در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق اردل امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:22:25 است.

اذان مغرب به افق اردل در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق اردل امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:22:25 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق اردل در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق اردل امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:22:25 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق اردل چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی اردل بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا