اوقات شرعی به افق اردکان

اوقات شرعی به افق اردکان

اوقات شرعی به افق اردکان امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح اردکان ساعت 03:07:43
  • طلوع آفتاب اردکان ساعت 04:48:36
  • اذان ظهر اردکان ساعت 11:57:13
  • غروب آفتاب اردکان ساعت 19:04:35
  • اذان مغرب اردکان ساعت 19:23:30
  • نیمه شب شرعی اردکان ساعت 23:06:09
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق اردکان
اوقات شرعی کامل به افق اردکان تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق اردکان03:07:43
طلوع آفتاب به افق اردکان04:48:36
اذان ظهر به افق اردکان11:57:13
غروب آفتاب به افق اردکان19:04:35
اذان مغرب به افق اردکان19:23:30
نیمه شب شرعی به افق اردکان23:06:09

اذان صبح به افق اردکان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق اردکان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:43 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق اردکان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق اردکان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:43 می‌باشد.

اذان ظهر به افق اردکان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق اردکان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:43 است.

غروب آفتاب به افق اردکان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق اردکان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:43 است.

اذان مغرب به افق اردکان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق اردکان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:43 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق اردکان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق اردکان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:43 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق اردکان چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی اردکان بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا