اوقات شرعی به افق ارومیه

اوقات شرعی به افق ارومیه

اوقات شرعی به افق ارومیه امروز ۳ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح ارومیه ساعت 03:15:15
  • طلوع آفتاب ارومیه ساعت 05:09:34
  • اذان ظهر ارومیه ساعت 12:32:48
  • غروب آفتاب ارومیه ساعت 19:54:48
  • اذان مغرب ارومیه ساعت 20:15:31
  • نیمه شب شرعی ارومیه ساعت 23:35:02
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق ارومیه
اوقات شرعی کامل به افق ارومیه تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق ارومیه03:15:15
طلوع آفتاب به افق ارومیه05:09:34
اذان ظهر به افق ارومیه12:32:48
غروب آفتاب به افق ارومیه19:54:48
اذان مغرب به افق ارومیه20:15:31
نیمه شب شرعی به افق ارومیه23:35:02

اذان صبح به افق ارومیه در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق ارومیه امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:15:15 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق ارومیه در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق ارومیه امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:15:15 می‌باشد.

اذان ظهر به افق ارومیه در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق ارومیه امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:15:15 است.

غروب آفتاب به افق ارومیه در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق ارومیه امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:15:15 است.

اذان مغرب به افق ارومیه در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق ارومیه امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:15:15 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق ارومیه در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق ارومیه امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:15:15 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق ارومیه چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی ارومیه بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا