اوقات شرعی به افق استهبان

اوقات شرعی به افق استهبان

اوقات شرعی به افق استهبان امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح استهبان ساعت 03:21:13
  • طلوع آفتاب استهبان ساعت 04:56:18
  • اذان ظهر استهبان ساعت 11:57:03
  • غروب آفتاب استهبان ساعت 18:56:33
  • اذان مغرب استهبان ساعت 19:14:39
  • نیمه شب شرعی استهبان ساعت 23:08:53
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق استهبان
اوقات شرعی کامل به افق استهبان تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق استهبان03:21:13
طلوع آفتاب به افق استهبان04:56:18
اذان ظهر به افق استهبان11:57:03
غروب آفتاب به افق استهبان18:56:33
اذان مغرب به افق استهبان19:14:39
نیمه شب شرعی به افق استهبان23:08:53

اذان صبح به افق استهبان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق استهبان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:21:13 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق استهبان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق استهبان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:21:13 می‌باشد.

اذان ظهر به افق استهبان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق استهبان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:21:13 است.

غروب آفتاب به افق استهبان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق استهبان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:21:13 است.

اذان مغرب به افق استهبان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق استهبان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:21:13 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق استهبان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق استهبان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:21:13 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق استهبان چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی استهبان بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا