اوقات شرعی به افق اسفراین

اوقات شرعی به افق اسفراین

اوقات شرعی به افق اسفراین امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح اسفراین ساعت 02:28:32
  • طلوع آفتاب اسفراین ساعت 04:21:23
  • اذان ظهر اسفراین ساعت 11:43:13
  • غروب آفتاب اسفراین ساعت 19:03:46
  • اذان مغرب اسفراین ساعت 19:24:18
  • نیمه شب شرعی اسفراین ساعت 22:46:09
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق اسفراین
اوقات شرعی کامل به افق اسفراین تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق اسفراین02:28:32
طلوع آفتاب به افق اسفراین04:21:23
اذان ظهر به افق اسفراین11:43:13
غروب آفتاب به افق اسفراین19:03:46
اذان مغرب به افق اسفراین19:24:18
نیمه شب شرعی به افق اسفراین22:46:09

اذان صبح به افق اسفراین در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق اسفراین امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:28:32 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق اسفراین در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق اسفراین امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:28:32 می‌باشد.

اذان ظهر به افق اسفراین در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق اسفراین امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:28:32 است.

غروب آفتاب به افق اسفراین در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق اسفراین امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:28:32 است.

اذان مغرب به افق اسفراین در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق اسفراین امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:28:32 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق اسفراین در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق اسفراین امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:28:32 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق اسفراین چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی اسفراین بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا