اوقات شرعی به افق اسلام‌آباد غرب

اوقات شرعی به افق اسلام‌آباد غرب

اوقات شرعی به افق اسلام‌آباد غرب امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح اسلام‌آباد غرب ساعت 03:28:50
  • طلوع آفتاب اسلام‌آباد غرب ساعت 05:13:42
  • اذان ظهر اسلام‌آباد غرب ساعت 12:27:06
  • غروب آفتاب اسلام‌آباد غرب ساعت 19:39:15
  • اذان مغرب اسلام‌آباد غرب ساعت 19:58:43
  • نیمه شب شرعی اسلام‌آباد غرب ساعت 23:34:03
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق اسلام‌آباد غرب
اوقات شرعی کامل به افق اسلام‌آباد غرب تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق اسلام‌آباد غرب03:28:50
طلوع آفتاب به افق اسلام‌آباد غرب05:13:42
اذان ظهر به افق اسلام‌آباد غرب12:27:06
غروب آفتاب به افق اسلام‌آباد غرب19:39:15
اذان مغرب به افق اسلام‌آباد غرب19:58:43
نیمه شب شرعی به افق اسلام‌آباد غرب23:34:03

اذان صبح به افق اسلام‌آباد غرب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق اسلام‌آباد غرب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:28:50 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق اسلام‌آباد غرب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق اسلام‌آباد غرب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:28:50 می‌باشد.

اذان ظهر به افق اسلام‌آباد غرب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق اسلام‌آباد غرب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:28:50 است.

غروب آفتاب به افق اسلام‌آباد غرب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق اسلام‌آباد غرب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:28:50 است.

اذان مغرب به افق اسلام‌آباد غرب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق اسلام‌آباد غرب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:28:50 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق اسلام‌آباد غرب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق اسلام‌آباد غرب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:28:50 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق اسلام‌آباد غرب چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی اسلام‌آباد غرب بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا