اوقات شرعی به افق اسلام‌شهر

اوقات شرعی به افق اسلام‌شهر

اوقات شرعی به افق اسلام‌شهر امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح اسلام‌شهر ساعت 03:02:31
  • طلوع آفتاب اسلام‌شهر ساعت 04:50:59
  • اذان ظهر اسلام‌شهر ساعت 12:08:22
  • غروب آفتاب اسلام‌شهر ساعت 19:24:30
  • اذان مغرب اسلام‌شهر ساعت 19:44:28
  • نیمه شب شرعی اسلام‌شهر ساعت 23:13:31
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق اسلام‌شهر
اوقات شرعی کامل به افق اسلام‌شهر تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق اسلام‌شهر03:02:31
طلوع آفتاب به افق اسلام‌شهر04:50:59
اذان ظهر به افق اسلام‌شهر12:08:22
غروب آفتاب به افق اسلام‌شهر19:24:30
اذان مغرب به افق اسلام‌شهر19:44:28
نیمه شب شرعی به افق اسلام‌شهر23:13:31

اذان صبح به افق اسلام‌شهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق اسلام‌شهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:02:31 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق اسلام‌شهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق اسلام‌شهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:02:31 می‌باشد.

اذان ظهر به افق اسلام‌شهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق اسلام‌شهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:02:31 است.

غروب آفتاب به افق اسلام‌شهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق اسلام‌شهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:02:31 است.

اذان مغرب به افق اسلام‌شهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق اسلام‌شهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:02:31 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق اسلام‌شهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق اسلام‌شهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:02:31 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق اسلام‌شهر چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی اسلام‌شهر بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا