اوقات شرعی به افق اسکو

اوقات شرعی به افق اسکو

اوقات شرعی به افق اسکو امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح اسکو ساعت 03:08:23
  • طلوع آفتاب اسکو ساعت 05:03:59
  • اذان ظهر اسکو ساعت 12:28:24
  • غروب آفتاب اسکو ساعت 19:51:35
  • اذان مغرب اسکو ساعت 20:12:27
  • نیمه شب شرعی اسکو ساعت 23:29:59
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق اسکو
اوقات شرعی کامل به افق اسکو تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق اسکو03:08:23
طلوع آفتاب به افق اسکو05:03:59
اذان ظهر به افق اسکو12:28:24
غروب آفتاب به افق اسکو19:51:35
اذان مغرب به افق اسکو20:12:27
نیمه شب شرعی به افق اسکو23:29:59

اذان صبح به افق اسکو در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق اسکو امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:08:23 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق اسکو در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق اسکو امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:08:23 می‌باشد.

اذان ظهر به افق اسکو در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق اسکو امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:08:23 است.

غروب آفتاب به افق اسکو در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق اسکو امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:08:23 است.

اذان مغرب به افق اسکو در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق اسکو امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:08:23 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق اسکو در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق اسکو امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:08:23 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق اسکو چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی اسکو بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا