اوقات شرعی به افق اشنویه

اوقات شرعی به افق اشنویه

اوقات شرعی به افق اشنویه امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح اشنویه ساعت 03:17:10
  • طلوع آفتاب اشنویه ساعت 05:10:01
  • اذان ظهر اشنویه ساعت 12:31:55
  • غروب آفتاب اشنویه ساعت 19:52:37
  • اذان مغرب اشنویه ساعت 20:13:09
  • نیمه شب شرعی اشنویه ساعت 23:34:54
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق اشنویه
اوقات شرعی کامل به افق اشنویه تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق اشنویه03:17:10
طلوع آفتاب به افق اشنویه05:10:01
اذان ظهر به افق اشنویه12:31:55
غروب آفتاب به افق اشنویه19:52:37
اذان مغرب به افق اشنویه20:13:09
نیمه شب شرعی به افق اشنویه23:34:54

اذان صبح به افق اشنویه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق اشنویه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:17:10 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق اشنویه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق اشنویه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:17:10 می‌باشد.

اذان ظهر به افق اشنویه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق اشنویه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:17:10 است.

غروب آفتاب به افق اشنویه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق اشنویه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:17:10 است.

اذان مغرب به افق اشنویه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق اشنویه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:17:10 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق اشنویه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق اشنویه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:17:10 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق اشنویه چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی اشنویه بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا