اوقات شرعی به افق اصفهان

اوقات شرعی به افق اصفهان

اوقات شرعی به افق اصفهان امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح اصفهان ساعت 03:15:19
  • طلوع آفتاب اصفهان ساعت 04:56:57
  • اذان ظهر اصفهان ساعت 12:06:30
  • غروب آفتاب اصفهان ساعت 19:14:47
  • اذان مغرب اصفهان ساعت 19:33:49
  • نیمه شب شرعی اصفهان ساعت 23:15:03
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق اصفهان
اوقات شرعی کامل به افق اصفهان تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق اصفهان03:15:19
طلوع آفتاب به افق اصفهان04:56:57
اذان ظهر به افق اصفهان12:06:30
غروب آفتاب به افق اصفهان19:14:47
اذان مغرب به افق اصفهان19:33:49
نیمه شب شرعی به افق اصفهان23:15:03

اذان صبح به افق اصفهان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق اصفهان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:15:19 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق اصفهان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق اصفهان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:15:19 می‌باشد.

اذان ظهر به افق اصفهان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق اصفهان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:15:19 است.

غروب آفتاب به افق اصفهان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق اصفهان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:15:19 است.

اذان مغرب به افق اصفهان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق اصفهان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:15:19 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق اصفهان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق اصفهان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:15:19 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق اصفهان چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی اصفهان بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا