اوقات شرعی به افق اقلید

اوقات شرعی به افق اقلید

اوقات شرعی به افق اقلید امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح اقلید ساعت 03:18:53
  • طلوع آفتاب اقلید ساعت 04:57:04
  • اذان ظهر اقلید ساعت 12:02:12
  • غروب آفتاب اقلید ساعت 19:06:05
  • اذان مغرب اقلید ساعت 19:24:38
  • نیمه شب شرعی اقلید ساعت 23:12:29
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق اقلید
اوقات شرعی کامل به افق اقلید تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق اقلید03:18:53
طلوع آفتاب به افق اقلید04:57:04
اذان ظهر به افق اقلید12:02:12
غروب آفتاب به افق اقلید19:06:05
اذان مغرب به افق اقلید19:24:38
نیمه شب شرعی به افق اقلید23:12:29

اذان صبح به افق اقلید در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق اقلید امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:53 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق اقلید در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق اقلید امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:53 می‌باشد.

اذان ظهر به افق اقلید در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق اقلید امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:53 است.

غروب آفتاب به افق اقلید در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق اقلید امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:53 است.

اذان مغرب به افق اقلید در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق اقلید امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:53 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق اقلید در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق اقلید امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:18:53 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق اقلید چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی اقلید بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا