اوقات شرعی به افق الیگودرز

اوقات شرعی به افق الیگودرز

اوقات شرعی به افق الیگودرز امروز ۳ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح الیگودرز ساعت 03:19:36
  • طلوع آفتاب الیگودرز ساعت 05:02:53
  • اذان ظهر الیگودرز ساعت 12:14:29
  • غروب آفتاب الیگودرز ساعت 19:24:50
  • اذان مغرب الیگودرز ساعت 19:44:06
  • نیمه شب شرعی الیگودرز ساعت 23:22:13
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق الیگودرز
اوقات شرعی کامل به افق الیگودرز تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق الیگودرز03:19:36
طلوع آفتاب به افق الیگودرز05:02:53
اذان ظهر به افق الیگودرز12:14:29
غروب آفتاب به افق الیگودرز19:24:50
اذان مغرب به افق الیگودرز19:44:06
نیمه شب شرعی به افق الیگودرز23:22:13

اذان صبح به افق الیگودرز در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق الیگودرز امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:19:36 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق الیگودرز در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق الیگودرز امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:19:36 می‌باشد.

اذان ظهر به افق الیگودرز در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق الیگودرز امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:19:36 است.

غروب آفتاب به افق الیگودرز در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق الیگودرز امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:19:36 است.

اذان مغرب به افق الیگودرز در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق الیگودرز امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:19:36 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق الیگودرز در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق الیگودرز امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:19:36 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق الیگودرز چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی الیگودرز بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا