اوقات شرعی به افق امیدیه

اوقات شرعی به افق امیدیه

اوقات شرعی به افق امیدیه امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح امیدیه ساعت 03:30:40
  • طلوع آفتاب امیدیه ساعت 05:08:37
  • اذان ظهر امیدیه ساعت 12:13:26
  • غروب آفتاب امیدیه ساعت 19:17:03
  • اذان مغرب امیدیه ساعت 19:35:34
  • نیمه شب شرعی امیدیه ساعت 23:23:52
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق امیدیه
اوقات شرعی کامل به افق امیدیه تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق امیدیه03:30:40
طلوع آفتاب به افق امیدیه05:08:37
اذان ظهر به افق امیدیه12:13:26
غروب آفتاب به افق امیدیه19:17:03
اذان مغرب به افق امیدیه19:35:34
نیمه شب شرعی به افق امیدیه23:23:52

اذان صبح به افق امیدیه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق امیدیه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:30:40 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق امیدیه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق امیدیه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:30:40 می‌باشد.

اذان ظهر به افق امیدیه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق امیدیه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:30:40 است.

غروب آفتاب به افق امیدیه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق امیدیه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:30:40 است.

اذان مغرب به افق امیدیه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق امیدیه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:30:40 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق امیدیه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق امیدیه امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:30:40 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق امیدیه چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی امیدیه بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا