اوقات شرعی به افق اندیمشک

اوقات شرعی به افق اندیمشک

اوقات شرعی به افق اندیمشک امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح اندیمشک ساعت 03:29:38
  • طلوع آفتاب اندیمشک ساعت 05:10:48
  • اذان ظهر اندیمشک ساعت 12:19:46
  • غروب آفتاب اندیمشک ساعت 19:27:30
  • اذان مغرب اندیمشک ساعت 19:46:28
  • نیمه شب شرعی اندیمشک ساعت 23:28:34
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق اندیمشک
اوقات شرعی کامل به افق اندیمشک تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق اندیمشک03:29:38
طلوع آفتاب به افق اندیمشک05:10:48
اذان ظهر به افق اندیمشک12:19:46
غروب آفتاب به افق اندیمشک19:27:30
اذان مغرب به افق اندیمشک19:46:28
نیمه شب شرعی به افق اندیمشک23:28:34

اذان صبح به افق اندیمشک در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق اندیمشک امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:29:38 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق اندیمشک در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق اندیمشک امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:29:38 می‌باشد.

اذان ظهر به افق اندیمشک در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق اندیمشک امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:29:38 است.

غروب آفتاب به افق اندیمشک در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق اندیمشک امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:29:38 است.

اذان مغرب به افق اندیمشک در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق اندیمشک امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:29:38 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق اندیمشک در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق اندیمشک امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:29:38 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق اندیمشک چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی اندیمشک بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا