اوقات شرعی به افق اهر

اوقات شرعی به افق اهر

اوقات شرعی به افق اهر امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح اهر ساعت 03:01:07
  • طلوع آفتاب اهر ساعت 04:58:37
  • اذان ظهر اهر ساعت 12:24:46
  • غروب آفتاب اهر ساعت 19:49:40
  • اذان مغرب اهر ساعت 20:10:46
  • نیمه شب شرعی اهر ساعت 23:25:24
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق اهر
اوقات شرعی کامل به افق اهر تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق اهر03:01:07
طلوع آفتاب به افق اهر04:58:37
اذان ظهر به افق اهر12:24:46
غروب آفتاب به افق اهر19:49:40
اذان مغرب به افق اهر20:10:46
نیمه شب شرعی به افق اهر23:25:24

اذان صبح به افق اهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق اهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:01:07 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق اهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق اهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:01:07 می‌باشد.

اذان ظهر به افق اهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق اهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:01:07 است.

غروب آفتاب به افق اهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق اهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:01:07 است.

اذان مغرب به افق اهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق اهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:01:07 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق اهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق اهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:01:07 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق اهر چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی اهر بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا