اوقات شرعی به افق اهواز

اوقات شرعی به افق اهواز

اوقات شرعی به افق اهواز امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح اهواز ساعت 03:33:15
  • طلوع آفتاب اهواز ساعت 05:12:12
  • اذان ظهر اهواز ساعت 12:18:22
  • غروب آفتاب اهواز ساعت 19:23:17
  • اذان مغرب اهواز ساعت 19:41:56
  • نیمه شب شرعی اهواز ساعت 23:28:16
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق اهواز
اوقات شرعی کامل به افق اهواز تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق اهواز03:33:15
طلوع آفتاب به افق اهواز05:12:12
اذان ظهر به افق اهواز12:18:22
غروب آفتاب به افق اهواز19:23:17
اذان مغرب به افق اهواز19:41:56
نیمه شب شرعی به افق اهواز23:28:16

اذان صبح به افق اهواز در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق اهواز امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:33:15 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق اهواز در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق اهواز امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:33:15 می‌باشد.

اذان ظهر به افق اهواز در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق اهواز امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:33:15 است.

غروب آفتاب به افق اهواز در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق اهواز امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:33:15 است.

اذان مغرب به افق اهواز در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق اهواز امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:33:15 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق اهواز در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق اهواز امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:33:15 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق اهواز چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی اهواز بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا