اوقات شرعی به افق ایرانشهر

اوقات شرعی به افق ایرانشهر

اوقات شرعی به افق ایرانشهر امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح ایرانشهر ساعت 03:01:41
  • طلوع آفتاب ایرانشهر ساعت 04:33:53
  • اذان ظهر ایرانشهر ساعت 11:30:12
  • غروب آفتاب ایرانشهر ساعت 18:25:16
  • اذان مغرب ایرانشهر ساعت 18:42:57
  • نیمه شب شرعی ایرانشهر ساعت 22:43:29
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق ایرانشهر
اوقات شرعی کامل به افق ایرانشهر تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق ایرانشهر03:01:41
طلوع آفتاب به افق ایرانشهر04:33:53
اذان ظهر به افق ایرانشهر11:30:12
غروب آفتاب به افق ایرانشهر18:25:16
اذان مغرب به افق ایرانشهر18:42:57
نیمه شب شرعی به افق ایرانشهر22:43:29

اذان صبح به افق ایرانشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق ایرانشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:01:41 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق ایرانشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق ایرانشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:01:41 می‌باشد.

اذان ظهر به افق ایرانشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق ایرانشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:01:41 است.

غروب آفتاب به افق ایرانشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق ایرانشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:01:41 است.

اذان مغرب به افق ایرانشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق ایرانشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:01:41 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق ایرانشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق ایرانشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:01:41 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق ایرانشهر چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی ایرانشهر بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا