اوقات شرعی به افق ایلام

اوقات شرعی به افق ایلام

اوقات شرعی به افق ایلام امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح ایلام ساعت 03:31:16
  • طلوع آفتاب ایلام ساعت 05:15:04
  • اذان ظهر ایلام ساعت 12:27:17
  • غروب آفتاب ایلام ساعت 19:38:15
  • اذان مغرب ایلام ساعت 19:57:35
  • نیمه شب شرعی ایلام ساعت 23:34:46
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق ایلام
اوقات شرعی کامل به افق ایلام تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق ایلام03:31:16
طلوع آفتاب به افق ایلام05:15:04
اذان ظهر به افق ایلام12:27:17
غروب آفتاب به افق ایلام19:38:15
اذان مغرب به افق ایلام19:57:35
نیمه شب شرعی به افق ایلام23:34:46

اذان صبح به افق ایلام در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق ایلام امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:31:16 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق ایلام در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق ایلام امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:31:16 می‌باشد.

اذان ظهر به افق ایلام در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق ایلام امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:31:16 است.

غروب آفتاب به افق ایلام در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق ایلام امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:31:16 است.

اذان مغرب به افق ایلام در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق ایلام امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:31:16 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق ایلام در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق ایلام امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:31:16 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق ایلام چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی ایلام بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا