اوقات شرعی به افق بابلسر

اوقات شرعی به افق بابلسر

اوقات شرعی به افق بابلسر امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح بابلسر ساعت 02:49:05
  • طلوع آفتاب بابلسر ساعت 04:40:53
  • اذان ظهر بابلسر ساعت 12:01:45
  • غروب آفتاب بابلسر ساعت 19:21:25
  • اذان مغرب بابلسر ساعت 19:41:49
  • نیمه شب شرعی بابلسر ساعت 23:05:15
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق بابلسر
اوقات شرعی کامل به افق بابلسر تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق بابلسر02:49:05
طلوع آفتاب به افق بابلسر04:40:53
اذان ظهر به افق بابلسر12:01:45
غروب آفتاب به افق بابلسر19:21:25
اذان مغرب به افق بابلسر19:41:49
نیمه شب شرعی به افق بابلسر23:05:15

اذان صبح به افق بابلسر در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق بابلسر امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:49:05 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق بابلسر در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق بابلسر امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:49:05 می‌باشد.

اذان ظهر به افق بابلسر در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق بابلسر امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:49:05 است.

غروب آفتاب به افق بابلسر در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق بابلسر امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:49:05 است.

اذان مغرب به افق بابلسر در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق بابلسر امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:49:05 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق بابلسر در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق بابلسر امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:49:05 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق بابلسر چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی بابلسر بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا