اوقات شرعی به افق بابل

اوقات شرعی به افق بابل

اوقات شرعی به افق بابل امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح بابل ساعت 02:49:51
  • طلوع آفتاب بابل ساعت 04:41:12
  • اذان ظهر بابل ساعت 12:01:38
  • غروب آفتاب بابل ساعت 19:20:51
  • اذان مغرب بابل ساعت 19:41:12
  • نیمه شب شرعی بابل ساعت 23:05:21
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق بابل
اوقات شرعی کامل به افق بابل تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق بابل02:49:51
طلوع آفتاب به افق بابل04:41:12
اذان ظهر به افق بابل12:01:38
غروب آفتاب به افق بابل19:20:51
اذان مغرب به افق بابل19:41:12
نیمه شب شرعی به افق بابل23:05:21

اذان صبح به افق بابل در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق بابل امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:49:51 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق بابل در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق بابل امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:49:51 می‌باشد.

اذان ظهر به افق بابل در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق بابل امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:49:51 است.

غروب آفتاب به افق بابل در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق بابل امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:49:51 است.

اذان مغرب به افق بابل در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق بابل امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:49:51 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق بابل در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق بابل امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:49:51 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق بابل چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی بابل بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا