اوقات شرعی به افق بافت

اوقات شرعی به افق بافت

اوقات شرعی به افق بافت امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح بافت ساعت 03:10:11
  • طلوع آفتاب بافت ساعت 04:45:29
  • اذان ظهر بافت ساعت 11:46:33
  • غروب آفتاب بافت ساعت 18:46:23
  • اذان مغرب بافت ساعت 19:04:31
  • نیمه شب شرعی بافت ساعت 22:58:17
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق بافت
اوقات شرعی کامل به افق بافت تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق بافت03:10:11
طلوع آفتاب به افق بافت04:45:29
اذان ظهر به افق بافت11:46:33
غروب آفتاب به افق بافت18:46:23
اذان مغرب به افق بافت19:04:31
نیمه شب شرعی به افق بافت22:58:17

اذان صبح به افق بافت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق بافت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:10:11 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق بافت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق بافت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:10:11 می‌باشد.

اذان ظهر به افق بافت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق بافت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:10:11 است.

غروب آفتاب به افق بافت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق بافت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:10:11 است.

اذان مغرب به افق بافت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق بافت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:10:11 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق بافت در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق بافت امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:10:11 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق بافت چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی بافت بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا