اوقات شرعی به افق بافق

اوقات شرعی به افق بافق

اوقات شرعی به افق بافق امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح بافق ساعت 03:03:54
  • طلوع آفتاب بافق ساعت 04:43:33
  • اذان ظهر بافق ساعت 11:50:38
  • غروب آفتاب بافق ساعت 18:56:31
  • اذان مغرب بافق ساعت 19:15:16
  • نیمه شب شرعی بافق ساعت 23:00:13
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق بافق
اوقات شرعی کامل به افق بافق تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق بافق03:03:54
طلوع آفتاب به افق بافق04:43:33
اذان ظهر به افق بافق11:50:38
غروب آفتاب به افق بافق18:56:31
اذان مغرب به افق بافق19:15:16
نیمه شب شرعی به افق بافق23:00:13

اذان صبح به افق بافق در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق بافق امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:03:54 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق بافق در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق بافق امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:03:54 می‌باشد.

اذان ظهر به افق بافق در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق بافق امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:03:54 است.

غروب آفتاب به افق بافق در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق بافق امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:03:54 است.

اذان مغرب به افق بافق در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق بافق امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:03:54 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق بافق در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق بافق امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:03:54 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق بافق چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی بافق بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا