اوقات شرعی به افق بانه

اوقات شرعی به افق بانه

اوقات شرعی به افق بانه امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح بانه ساعت 03:21:21
  • طلوع آفتاب بانه ساعت 05:11:01
  • اذان ظهر بانه ساعت 12:29:39
  • غروب آفتاب بانه ساعت 19:47:02
  • اذان مغرب بانه ساعت 20:07:10
  • نیمه شب شرعی بانه ساعت 23:34:12
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق بانه
اوقات شرعی کامل به افق بانه تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق بانه03:21:21
طلوع آفتاب به افق بانه05:11:01
اذان ظهر به افق بانه12:29:39
غروب آفتاب به افق بانه19:47:02
اذان مغرب به افق بانه20:07:10
نیمه شب شرعی به افق بانه23:34:12

اذان صبح به افق بانه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق بانه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:21:21 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق بانه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق بانه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:21:21 می‌باشد.

اذان ظهر به افق بانه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق بانه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:21:21 است.

غروب آفتاب به افق بانه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق بانه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:21:21 است.

اذان مغرب به افق بانه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق بانه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:21:21 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق بانه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق بانه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:21:21 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق بانه چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی بانه بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا