اوقات شرعی به افق بجنورد

اوقات شرعی به افق بجنورد

اوقات شرعی به افق بجنورد امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح بجنورد ساعت 02:26:54
  • طلوع آفتاب بجنورد ساعت 04:20:56
  • اذان ظهر بجنورد ساعت 11:43:53
  • غروب آفتاب بجنورد ساعت 19:05:35
  • اذان مغرب بجنورد ساعت 19:26:16
  • نیمه شب شرعی بجنورد ساعت 22:46:15
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق بجنورد
اوقات شرعی کامل به افق بجنورد تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق بجنورد02:26:54
طلوع آفتاب به افق بجنورد04:20:56
اذان ظهر به افق بجنورد11:43:53
غروب آفتاب به افق بجنورد19:05:35
اذان مغرب به افق بجنورد19:26:16
نیمه شب شرعی به افق بجنورد22:46:15

اذان صبح به افق بجنورد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق بجنورد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:26:54 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق بجنورد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق بجنورد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:26:54 می‌باشد.

اذان ظهر به افق بجنورد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق بجنورد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:26:54 است.

غروب آفتاب به افق بجنورد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق بجنورد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:26:54 است.

اذان مغرب به افق بجنورد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق بجنورد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:26:54 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق بجنورد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق بجنورد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:26:54 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق بجنورد چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی بجنورد بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا