اوقات شرعی به افق برازجان

اوقات شرعی به افق برازجان

اوقات شرعی به افق برازجان امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح برازجان ساعت 03:31:56
  • طلوع آفتاب برازجان ساعت 05:07:15
  • اذان ظهر برازجان ساعت 12:08:20
  • غروب آفتاب برازجان ساعت 19:08:10
  • اذان مغرب برازجان ساعت 19:26:18
  • نیمه شب شرعی برازجان ساعت 23:20:03
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق برازجان
اوقات شرعی کامل به افق برازجان تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق برازجان03:31:56
طلوع آفتاب به افق برازجان05:07:15
اذان ظهر به افق برازجان12:08:20
غروب آفتاب به افق برازجان19:08:10
اذان مغرب به افق برازجان19:26:18
نیمه شب شرعی به افق برازجان23:20:03

اذان صبح به افق برازجان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق برازجان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:31:56 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق برازجان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق برازجان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:31:56 می‌باشد.

اذان ظهر به افق برازجان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق برازجان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:31:56 است.

غروب آفتاب به افق برازجان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق برازجان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:31:56 است.

اذان مغرب به افق برازجان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق برازجان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:31:56 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق برازجان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق برازجان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:31:56 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق برازجان چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی برازجان بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا