اوقات شرعی به افق بردسیر

اوقات شرعی به افق بردسیر

اوقات شرعی به افق بردسیر امروز ۳ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح بردسیر ساعت 03:07:29
  • طلوع آفتاب بردسیر ساعت 04:43:56
  • اذان ظهر بردسیر ساعت 11:46:41
  • غروب آفتاب بردسیر ساعت 18:48:11
  • اذان مغرب بردسیر ساعت 19:06:29
  • نیمه شب شرعی بردسیر ساعت 22:57:50
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق بردسیر
اوقات شرعی کامل به افق بردسیر تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق بردسیر03:07:29
طلوع آفتاب به افق بردسیر04:43:56
اذان ظهر به افق بردسیر11:46:41
غروب آفتاب به افق بردسیر18:48:11
اذان مغرب به افق بردسیر19:06:29
نیمه شب شرعی به افق بردسیر22:57:50

اذان صبح به افق بردسیر در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق بردسیر امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:29 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق بردسیر در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق بردسیر امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:29 می‌باشد.

اذان ظهر به افق بردسیر در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق بردسیر امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:29 است.

غروب آفتاب به افق بردسیر در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق بردسیر امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:29 است.

اذان مغرب به افق بردسیر در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق بردسیر امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:29 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق بردسیر در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق بردسیر امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:07:29 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق بردسیر چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی بردسیر بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا