اوقات شرعی به افق بروجرد

اوقات شرعی به افق بروجرد

اوقات شرعی به افق بروجرد امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح بروجرد ساعت 03:20:57
  • طلوع آفتاب بروجرد ساعت 05:05:22
  • اذان ظهر بروجرد ساعت 12:18:15
  • غروب آفتاب بروجرد ساعت 19:29:53
  • اذان مغرب بروجرد ساعت 19:49:18
  • نیمه شب شرعی بروجرد ساعت 23:25:25
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق بروجرد
اوقات شرعی کامل به افق بروجرد تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق بروجرد03:20:57
طلوع آفتاب به افق بروجرد05:05:22
اذان ظهر به افق بروجرد12:18:15
غروب آفتاب به افق بروجرد19:29:53
اذان مغرب به افق بروجرد19:49:18
نیمه شب شرعی به افق بروجرد23:25:25

اذان صبح به افق بروجرد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق بروجرد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:57 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق بروجرد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق بروجرد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:57 می‌باشد.

اذان ظهر به افق بروجرد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق بروجرد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:57 است.

غروب آفتاب به افق بروجرد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق بروجرد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:57 است.

اذان مغرب به افق بروجرد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق بروجرد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:57 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق بروجرد در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق بروجرد امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:57 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق بروجرد چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی بروجرد بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا