اوقات شرعی به افق بروجن

اوقات شرعی به افق بروجن

اوقات شرعی به افق بروجن امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح بروجن ساعت 03:20:02
  • طلوع آفتاب بروجن ساعت 05:00:15
  • اذان ظهر بروجن ساعت 12:08:01
  • غروب آفتاب بروجن ساعت 19:14:32
  • اذان مغرب بروجن ساعت 19:33:22
  • نیمه شب شرعی بروجن ساعت 23:17:17
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق بروجن
اوقات شرعی کامل به افق بروجن تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق بروجن03:20:02
طلوع آفتاب به افق بروجن05:00:15
اذان ظهر به افق بروجن12:08:01
غروب آفتاب به افق بروجن19:14:32
اذان مغرب به افق بروجن19:33:22
نیمه شب شرعی به افق بروجن23:17:17

اذان صبح به افق بروجن در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق بروجن امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:02 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق بروجن در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق بروجن امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:02 می‌باشد.

اذان ظهر به افق بروجن در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق بروجن امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:02 است.

غروب آفتاب به افق بروجن در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق بروجن امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:02 است.

اذان مغرب به افق بروجن در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق بروجن امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:02 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق بروجن در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق بروجن امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:20:02 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق بروجن چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی بروجن بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا