اوقات شرعی به افق بم

اوقات شرعی به افق بم

اوقات شرعی به افق بم امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح بم ساعت 03:02:42
  • طلوع آفتاب بم ساعت 04:37:47
  • اذان ظهر بم ساعت 11:38:33
  • غروب آفتاب بم ساعت 18:38:07
  • اذان مغرب بم ساعت 18:56:13
  • نیمه شب شرعی بم ساعت 22:50:25
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق بم
اوقات شرعی کامل به افق بم تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق بم03:02:42
طلوع آفتاب به افق بم04:37:47
اذان ظهر به افق بم11:38:33
غروب آفتاب به افق بم18:38:07
اذان مغرب به افق بم18:56:13
نیمه شب شرعی به افق بم22:50:25

اذان صبح به افق بم در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق بم امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:02:42 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق بم در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق بم امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:02:42 می‌باشد.

اذان ظهر به افق بم در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق بم امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:02:42 است.

غروب آفتاب به افق بم در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق بم امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:02:42 است.

اذان مغرب به افق بم در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق بم امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:02:42 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق بم در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق بم امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 03:02:42 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق بم چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی بم بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا