اوقات شرعی به افق بناب

اوقات شرعی به افق بناب

اوقات شرعی به افق بناب امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح بناب ساعت 03:12:23
  • طلوع آفتاب بناب ساعت 05:06:05
  • اذان ظهر بناب ساعت 12:28:46
  • غروب آفتاب بناب ساعت 19:50:11
  • اذان مغرب بناب ساعت 20:10:50
  • نیمه شب شرعی بناب ساعت 23:31:17
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق بناب
اوقات شرعی کامل به افق بناب تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق بناب03:12:23
طلوع آفتاب به افق بناب05:06:05
اذان ظهر به افق بناب12:28:46
غروب آفتاب به افق بناب19:50:11
اذان مغرب به افق بناب20:10:50
نیمه شب شرعی به افق بناب23:31:17

اذان صبح به افق بناب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق بناب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:12:23 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق بناب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق بناب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:12:23 می‌باشد.

اذان ظهر به افق بناب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق بناب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:12:23 است.

غروب آفتاب به افق بناب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق بناب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:12:23 است.

اذان مغرب به افق بناب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق بناب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:12:23 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق بناب در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق بناب امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:12:23 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق بناب چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی بناب بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا