اوقات شرعی به افق بندر انزلی

اوقات شرعی به افق بندر انزلی

اوقات شرعی به افق بندر انزلی امروز ۳ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح بندر انزلی ساعت 02:57:55
  • طلوع آفتاب بندر انزلی ساعت 04:52:04
  • اذان ظهر بندر انزلی ساعت 12:15:10
  • غروب آفتاب بندر انزلی ساعت 19:37:00
  • اذان مغرب بندر انزلی ساعت 19:57:42
  • نیمه شب شرعی بندر انزلی ساعت 23:17:28
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق بندر انزلی
اوقات شرعی کامل به افق بندر انزلی تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق بندر انزلی02:57:55
طلوع آفتاب به افق بندر انزلی04:52:04
اذان ظهر به افق بندر انزلی12:15:10
غروب آفتاب به افق بندر انزلی19:37:00
اذان مغرب به افق بندر انزلی19:57:42
نیمه شب شرعی به افق بندر انزلی23:17:28

اذان صبح به افق بندر انزلی در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق بندر انزلی امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:57:55 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق بندر انزلی در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق بندر انزلی امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:57:55 می‌باشد.

اذان ظهر به افق بندر انزلی در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق بندر انزلی امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:57:55 است.

غروب آفتاب به افق بندر انزلی در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق بندر انزلی امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:57:55 است.

اذان مغرب به افق بندر انزلی در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق بندر انزلی امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:57:55 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق بندر انزلی در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق بندر انزلی امروز مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:57:55 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق بندر انزلی چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی بندر انزلی بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا