اوقات شرعی به افق بندر ترکمن

اوقات شرعی به افق بندر ترکمن

اوقات شرعی به افق بندر ترکمن امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح بندر ترکمن ساعت 02:42:56
  • طلوع آفتاب بندر ترکمن ساعت 04:35:19
  • اذان ظهر بندر ترکمن ساعت 11:56:43
  • غروب آفتاب بندر ترکمن ساعت 19:16:52
  • اذان مغرب بندر ترکمن ساعت 19:37:21
  • نیمه شب شرعی بندر ترکمن ساعت 22:59:54
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق بندر ترکمن
اوقات شرعی کامل به افق بندر ترکمن تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق بندر ترکمن02:42:56
طلوع آفتاب به افق بندر ترکمن04:35:19
اذان ظهر به افق بندر ترکمن11:56:43
غروب آفتاب به افق بندر ترکمن19:16:52
اذان مغرب به افق بندر ترکمن19:37:21
نیمه شب شرعی به افق بندر ترکمن22:59:54

اذان صبح به افق بندر ترکمن در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق بندر ترکمن امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:42:56 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق بندر ترکمن در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق بندر ترکمن امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:42:56 می‌باشد.

اذان ظهر به افق بندر ترکمن در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق بندر ترکمن امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:42:56 است.

غروب آفتاب به افق بندر ترکمن در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق بندر ترکمن امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:42:56 است.

اذان مغرب به افق بندر ترکمن در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق بندر ترکمن امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:42:56 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق بندر ترکمن در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق بندر ترکمن امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 02:42:56 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق بندر ترکمن چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی بندر ترکمن بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا