اوقات شرعی به افق بندر ریگ

اوقات شرعی به افق بندر ریگ

اوقات شرعی به افق بندر ریگ امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح بندر ریگ ساعت 03:33:22
  • طلوع آفتاب بندر ریگ ساعت 05:09:03
  • اذان ظهر بندر ریگ ساعت 12:10:39
  • غروب آفتاب بندر ریگ ساعت 19:11:01
  • اذان مغرب بندر ریگ ساعت 19:29:12
  • نیمه شب شرعی بندر ریگ ساعت 23:22:12
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق بندر ریگ
اوقات شرعی کامل به افق بندر ریگ تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق بندر ریگ03:33:22
طلوع آفتاب به افق بندر ریگ05:09:03
اذان ظهر به افق بندر ریگ12:10:39
غروب آفتاب به افق بندر ریگ19:11:01
اذان مغرب به افق بندر ریگ19:29:12
نیمه شب شرعی به افق بندر ریگ23:22:12

اذان صبح به افق بندر ریگ در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق بندر ریگ امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:33:22 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق بندر ریگ در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق بندر ریگ امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:33:22 می‌باشد.

اذان ظهر به افق بندر ریگ در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق بندر ریگ امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:33:22 است.

غروب آفتاب به افق بندر ریگ در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق بندر ریگ امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:33:22 است.

اذان مغرب به افق بندر ریگ در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق بندر ریگ امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:33:22 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق بندر ریگ در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق بندر ریگ امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:33:22 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق بندر ریگ چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی بندر ریگ بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا