اوقات شرعی به افق بندر عباس

اوقات شرعی به افق بندر عباس

اوقات شرعی به افق بندر عباس امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح بندر عباس ساعت 03:19:29
  • طلوع آفتاب بندر عباس ساعت 04:51:39
  • اذان ظهر بندر عباس ساعت 11:47:55
  • غروب آفتاب بندر عباس ساعت 18:42:57
  • اذان مغرب بندر عباس ساعت 19:00:37
  • نیمه شب شرعی بندر عباس ساعت 23:01:13
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق بندر عباس
اوقات شرعی کامل به افق بندر عباس تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق بندر عباس03:19:29
طلوع آفتاب به افق بندر عباس04:51:39
اذان ظهر به افق بندر عباس11:47:55
غروب آفتاب به افق بندر عباس18:42:57
اذان مغرب به افق بندر عباس19:00:37
نیمه شب شرعی به افق بندر عباس23:01:13

اذان صبح به افق بندر عباس در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق بندر عباس امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:19:29 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق بندر عباس در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق بندر عباس امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:19:29 می‌باشد.

اذان ظهر به افق بندر عباس در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق بندر عباس امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:19:29 است.

غروب آفتاب به افق بندر عباس در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق بندر عباس امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:19:29 است.

اذان مغرب به افق بندر عباس در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق بندر عباس امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:19:29 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق بندر عباس در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق بندر عباس امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:19:29 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق بندر عباس چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی بندر عباس بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا