اوقات شرعی به افق بندر لنگه

اوقات شرعی به افق بندر لنگه

اوقات شرعی به افق بندر لنگه امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح بندر لنگه ساعت 03:27:17
  • طلوع آفتاب بندر لنگه ساعت 04:58:35
  • اذان ظهر بندر لنگه ساعت 11:53:26
  • غروب آفتاب بندر لنگه ساعت 18:47:03
  • اذان مغرب بندر لنگه ساعت 19:04:36
  • نیمه شب شرعی بندر لنگه ساعت 23:07:10
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق بندر لنگه
اوقات شرعی کامل به افق بندر لنگه تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق بندر لنگه03:27:17
طلوع آفتاب به افق بندر لنگه04:58:35
اذان ظهر به افق بندر لنگه11:53:26
غروب آفتاب به افق بندر لنگه18:47:03
اذان مغرب به افق بندر لنگه19:04:36
نیمه شب شرعی به افق بندر لنگه23:07:10

اذان صبح به افق بندر لنگه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق بندر لنگه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:27:17 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق بندر لنگه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق بندر لنگه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:27:17 می‌باشد.

اذان ظهر به افق بندر لنگه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق بندر لنگه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:27:17 است.

غروب آفتاب به افق بندر لنگه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق بندر لنگه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:27:17 است.

اذان مغرب به افق بندر لنگه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق بندر لنگه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:27:17 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق بندر لنگه در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق بندر لنگه امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:27:17 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق بندر لنگه چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی بندر لنگه بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا