اوقات شرعی به افق بهبهان

اوقات شرعی به افق بهبهان

اوقات شرعی به افق بهبهان امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح بهبهان ساعت 03:30:15
  • طلوع آفتاب بهبهان ساعت 05:07:53
  • اذان ظهر بهبهان ساعت 12:12:15
  • غروب آفتاب بهبهان ساعت 19:15:22
  • اذان مغرب بهبهان ساعت 19:33:51
  • نیمه شب شرعی بهبهان ساعت 23:22:49
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق بهبهان
اوقات شرعی کامل به افق بهبهان تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق بهبهان03:30:15
طلوع آفتاب به افق بهبهان05:07:53
اذان ظهر به افق بهبهان12:12:15
غروب آفتاب به افق بهبهان19:15:22
اذان مغرب به افق بهبهان19:33:51
نیمه شب شرعی به افق بهبهان23:22:49

اذان صبح به افق بهبهان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق بهبهان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:30:15 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق بهبهان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق بهبهان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:30:15 می‌باشد.

اذان ظهر به افق بهبهان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق بهبهان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:30:15 است.

غروب آفتاب به افق بهبهان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق بهبهان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:30:15 است.

اذان مغرب به افق بهبهان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق بهبهان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:30:15 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق بهبهان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق بهبهان امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:30:15 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق بهبهان چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی بهبهان بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا