اوقات شرعی به افق بهشهر

اوقات شرعی به افق بهشهر

اوقات شرعی به افق بهشهر امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح بهشهر ساعت 02:45:28
  • طلوع آفتاب بهشهر ساعت 04:37:18
  • اذان ظهر بهشهر ساعت 11:58:11
  • غروب آفتاب بهشهر ساعت 19:17:53
  • اذان مغرب بهشهر ساعت 19:38:17
  • نیمه شب شرعی بهشهر ساعت 23:01:41
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق بهشهر
اوقات شرعی کامل به افق بهشهر تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
اذان صبح به افق بهشهر02:45:28
طلوع آفتاب به افق بهشهر04:37:18
اذان ظهر به افق بهشهر11:58:11
غروب آفتاب به افق بهشهر19:17:53
اذان مغرب به افق بهشهر19:38:17
نیمه شب شرعی به افق بهشهر23:01:41

اذان صبح به افق بهشهر در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق بهشهر امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:45:28 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق بهشهر در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق بهشهر امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:45:28 می‌باشد.

اذان ظهر به افق بهشهر در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق بهشهر امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:45:28 است.

غروب آفتاب به افق بهشهر در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق بهشهر امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:45:28 است.

اذان مغرب به افق بهشهر در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق بهشهر امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:45:28 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق بهشهر در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق بهشهر امروز مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت 02:45:28 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق بهشهر چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی بهشهر بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا