اوقات شرعی به افق بوشهر

اوقات شرعی به افق بوشهر

اوقات شرعی به افق بوشهر امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ به این ترتیب می‌باشد:
  • اذان صبح بوشهر ساعت 03:34:49
  • طلوع آفتاب بوشهر ساعت 05:09:35
  • اذان ظهر بوشهر ساعت 12:09:51
  • غروب آفتاب بوشهر ساعت 19:08:53
  • اذان مغرب بوشهر ساعت 19:26:56
  • نیمه شب شرعی بوشهر ساعت 23:21:51
بنا بر استعلام از مراجع تقلید، توصیه می‌شود جهت انجام فرایض دینی، 10 دقیقه حد خطا در نظر بگیرید.
اوقات شرعی دقیق بوشهر
اوقات شرعی کامل به افق بوشهر تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳
اذان صبح به افق بوشهر03:34:49
طلوع آفتاب به افق بوشهر05:09:35
اذان ظهر به افق بوشهر12:09:51
غروب آفتاب به افق بوشهر19:08:53
اذان مغرب به افق بوشهر19:26:56
نیمه شب شرعی به افق بوشهر23:21:51

اذان صبح به افق بوشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان صبح به افق بوشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:34:49 می‌باشد.

طلوع آفتاب به افق بوشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

طلوع آفتاب به افق بوشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:34:49 می‌باشد.

اذان ظهر به افق بوشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان ظهر به افق بوشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:34:49 است.

غروب آفتاب به افق بوشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

غروب آفتاب به افق بوشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:34:49 است.

اذان مغرب به افق بوشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

اذان مغرب به افق بوشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:34:49 می‌باشد.

نیمه شب شرعی به افق بوشهر در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت چند است؟

نیمه شب شرعی به افق بوشهر امروز مورخ ۴ تیر ۱۴۰۳، ساعت 03:34:49 خواهد بود.

میزان دقت اوقات شرعی به افق بوشهر چقدر است؟

میزان دقت ساعات اعلام شده برای اوقات شرعی بوشهر بر اساس الگوهای محاسباتی انجام شده است؛ اما با این حال بنا بر نظر مراجع تقلید، بهتر است به مدت 10 دقیقه حد خطا برای اوقات شرعی در نظر گرفته شود.

برای مشاهده اوقات شرعی کلیه مناطق کشور، کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا